Voorschotense Farm Fair

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven als standhouder voor de eerstvolgende editie van de Voorschotense FarmFair. Het kraamgeld bedraagt 50 Euro (incl. BTW).

Informatie voor standhouders

Kraamgeld à 50 Euro (incl. BTW) dient te worden betaald vóór 15 mei in het jaar dat de FarmFair plaatsvindt, op rekeningnummer NL80 INGB 0005 4525 02 t.n.v. MS Zuyderduin. U ontvangt van ons een digitale factuur per e-mail.

Op de dag van het evenement kunt u al vanaf 7.00 uur ’s morgens bij ons terecht. U kunt met uw auto bij de kraam komen en deze na inrichten van de kraam op ons terrein wegzetten (er kunnen geen auto’s bij de kraam blijven staan). U wordt door een van onze medewerkers opgewacht en naar uw kraam gebracht.

De Fair zal om 17.00 uur eindigen, het is echter niet de bedoeling dat u voor die tijd al uw spullen ingepakt heeft, de ervaring leert ons dat op het laatste moment nog steeds bezoekers binnenkomen. Ook maken wij gebruik van onze vaste mensen die de horeca verzorgen, dus geen snacks en drankenverkoop in de kraam.

De organisatie is niet aansprakelijk voor evt. schade/diefstal van uw eigendommen!

Heeft u vragen dan kunt u contact op nemen met Mascha van Vliet-Zuyderduin, 06-24 17 56 72

Algemene Voorwaarden

 • U dient uw afval zelf af te voeren.
 • Open vuur verboden (tenzij overeengekomen met de organistaie).
 • Aanmelden via de site is bindend (uiteraard na akkoord organisatie).
 • U ontvangt 1 consumptiebon (per gehuurde kraam) waar u koffie en thee mee kunt halen (geen etenswaar).
 • Bij annulering 30 dagen voor ingangsdatum van de Fair bedragen de annuleringkosten 100%.
 • Deelname is geheel voor eigen risico. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook, die door toedoen van hemzelf of personen die voor hem werken is veroorzaakt.
 • Voor diegenen die etenswaar verkopen geldt, houd u aan de regels van de warenwet!! Denk aan goed koelen, goed verhitten! U verkoopt op eigen risico, indien bezoekers ziek worden door bedorven waar is de organisatie van de FarmFair in geen geval aansprakelijk! Zorg voor uw Hygiëne certificaat.
 • Ook geldt voor de aanwezige horeca: bespreek bij aanmelden waar u mee komt, wij hebben strikte afspraken onder elkaar!
 • In geval van natuurrampen, zoals bv extreme wind, is de organisatie evenmin verantwoordelijk voor schade aan uw spullen of auto. (wanneer dit het geval is (extreme wind) dient u te luisteren naar de aanwijzingen van het organiserend personeel om verdere ongelukken te voorkomen!)
 • Bij annulering van het evenement door bovenstaande oorzaak, kunnen we u slechts 50% van de kraamhuur terugbetalen.
 • Regiobank Voorschoten
 • Arbouw
 • Van Stralen
 • Depot 258
 • Karels Biofriet
 • Restaurant De Knip
 • Timmer- en aannemersbedrijf J.Th. Schröder
 • Apotheek Deltaplein
 • R. van Vliet Installatietechniek
 • Barthen
 • Van Veen Assurantiën
 • Zitman&Co
 • Fa. Freek van Os
 • Licht-design Voorschoten
 • Richard Verkeersopleidingen
 • Dierenkliniek Leiden - Stevenshof